Category: Tips

Sex tips om delegering

En av de viktigaste saker som du som chef eller ledare bör ha koll på, är delegering. Delegering är ett utmärkt verktyg för att få medarbetarna att växa och ta ansvar. Rätt använt får du utveckling och motivation hos medarbetarna och företagets utvecklingskraft ökar. Ytterligare fördelar är att arbetet fortsätter även fast du inte är på arbetet och dina medarbetare känner sig behövda. Med effektiv delegering gör du din vardag enklare.

  1. Se till att personen du delegerar uppgiften till verkligen har tillräcklig kompetens och befogenhet.
  2. Ge ett tydligt uppdrag om vad som ska göras, när det ska vara klart osv.. Se till att det finns resurser och se till att få en accept på att medarbetaren uppfattat uppdraget korrekt.
  3. Ha tillit till att det blir gjort även om det inte blir gjort på just ditt sätt. Att medarbetaren får göra det på sitt sätt, motiverar och stärker.
  4. Vid problem eller frågor med uppdraget inta ett coachande förhållningsätt och ge inte bort färdiga lösningar. Detta är lite tidskrävande i början men lönar sig i längden.
  5. Delegera inte bort personliga åtaganden eller svåra samtal.
  6. Kanske den allra viktigaste, bekräfta och visa uppskattning på väl utfört arbete! (flera undersökningar pekar på att just detta är otroligt underskattat)

 

När gjorde ni en analys av er företagskultur senast?

Att med jämna mellanrum kartlägga sin företagskultur är viktigt för att behålla lönsamma beteenden och rensa upp bland olönsamma beteenden. En inventering av företagskulturen identifierar vilka normer, värderingar och beteenden som styr i företaget, kortfattat ”hur vi gör saker här”.

Med en genomtänkt plan och smarta verktyg får du grepp om hur informationen flödar, vilka hinder som står i vägen för effektivitet och produktivitet, vilka personer du ska rekrytera, hur du hanterar talanger, vilken utbildning som medarbetarna behöver, vad som engagerar och motiverar och vad som fungerar bra och ger ert företag det där lilla extra.

Genom att analysera företagskulturen får du underlag till vad som behövs för att behålla eller förändra din kultur så att den fortsätter att överensstämma med de lönsamma beteenden som en gång skapade företaget. Glöm inte bort att det egentligen inte spelar någon roll vilka strategier eller planer du har om de inte är förankrade med din kultur, eller som Peter Drucker sa ” Culture eats strategy for breakfast”.

Så om företaget har strategier, se då till att ha en plan för företagskulturen.

Fem enkla tips för att förbättra effektivitet och motivation i team

Hur tokigt de än kan låta så visar forskningen på att om vi rör varandra och pratar gott om varandra och affirmerar vår identitet och våra värderingar så kan vi bli effektivare team genom skapande av gemensam identitet och tillhörighet. Att dessutom ha tydliga och accepterade mål för hela gruppen borgar för succé. Enkla tips som har stöd i forskning.

1. Träffas och prata om företagets värderingar så skapar ni gemensamma mentala strukturer om vad som är viktigt och med stark identitet och tillhörighet.

2. Kramas (kanske inte alltid applicerbart, förstår jag) eller rör vid varandra t.ex. genom att komma överens genom att ta varandras händer och prata tillsammans om löften om vad ni vill. Genom beröring skapas band. En klapp på axeln är inte heller fel, forskning visar att genom beröring är deltagaren mer benägen att ta initivativ.

3. Affirmera vem du är vad du står för och stärk värdet av dina mål så ökar din motivation och självkontroll. Att göra det inför gruppen skapar förtroende, trygghet och acceptans.

Fortsätt läsa

Glöm inte att vara empatisk som ledare

Empati – förmågan att känna igen och dela andras känslor, är kanske en av de viktigaste egenskaper som du som ledare bör ha. Många är dom som råder dig att hålla känslor separerade från verksamheten, men ytterst för dig som ledare så är arbetet relationer mellan människor och för att det ska fungera bör du vara känslomässigt intelligent och ha insikt i andras känslor. Glöm inte hjärtat när du fattar beslut, först då har du ett empatiskt ledarskap.

Källa: Daniel E Martin, Director of Research-Charter for Compassion/Associate Professor of Management CSUEB/VP-Alinea Group tidigare professor på Stanfords Center for Compassion And Altruism Research And Education.

Bra bokläsning inom området
Sinek, Simon (2014). Leaders Eat Last: Why Some Teams Pull Together and Others Don’t. ISBN 9780670923168

Vad som motiverar dig, motiverar inte alltid dina medarbetare

Att utgå från sig själv som norm är något du bör undvika när det gäller att motivera andra. En bra ledare vet också att det inte finns två medarbetare som är lika. Glöm inte spenderar tid på att lära känna vad som motiverar, engagerar och utmanar dina medarbetare. Genom att på riktigt lära känna dina medarbetare och vara genuint intresserad, identifierar du enkelt vilka incitament och särskilda behov som driver dina medarbetare. Helt säkert är att ekonomiska incitament är bara en liten del i en helhet. Lyckas du riktigt bra så får du kanske både motiverade och engagerade medarbetare!

För ambitiösa ledare finns här lite lästips om motivationsteori som grundar sig på kända behovsteorier; Sigmund Freuds driftteori, Abraham Maslow behovstrappa, David McClelland behovsteori, Frederick Herzberg tvåfaktorteori och Edward L. Deci självbestämmande teori (SDT). Det finns lite av varje att hämta ur dessa teorier, trevlig läsning.

Kommunicera effektivt

Effektiv kommunikation är viktigt, både på arbetsplatsen och i livet. Goda ledare ser till att göra sig  både hörda och förstådda och de vet också vikten av att lyssna. Kommunikation är en tvåvägskommunikation och glöm inte att all framgångsrik kommunikation sker på mottagarens villkor. Fokusera på målgruppen för ditt budskap och glöm inte KISS, Keep it Simple Stupid så kommer du kommunicera effektivt.

Som chef måste du inte ta alla beslut själv …

Att som ledare försöka fatta alla beslut själv kommer bara göra dig till duktig detaljstyrare, som dödar alla försök till initiativ. Du kommer också bli ”fattigare” då du dränerar dig på energi och inte heller får några som kan hoppa in för dig. Bra ledare vet att det finns ett stort antal beslut som kan göras lika bra av andra, och ett utmärkt sätt att låta andra växa är att låta dem fatta egna beslut. Detta är även en del i filosofin om ”Empowerment” – Beslut bör tas av de som står dem närmast och med mest kunskap om saken.

Föregå med gott exempel

En ledare måste visa och göra, inte bara berätta eller peka med hela handen. Sedan är det förstås lite som det är med barn, de gör inte det som du säger till dem, utan de gör som du gör. Så om du vill att dina medarbetare att ska vara punktliga, se till att du själv är där i tid – eller tidigare. Om du vill att de ska vara professionella, se till att du är den förste som är det och visar det. Visa på klädsel genom att själv klä dig korrekt och ange tonen, och dina medarbetare kommer att följa dig. Glöm inte bort att tillstånd smittar så var engagerad och glad så ska du se att du möts av det tillbaka.

Upphovsrätt © 2022 Ledartipset

Tema av Anders NorenUpp ↑