Empati – förmågan att känna igen och dela andras känslor, är kanske en av de viktigaste egenskaper som du som ledare bör ha. Många är dom som råder dig att hålla känslor separerade från verksamheten, men ytterst för dig som ledare så är arbetet relationer mellan människor och för att det ska fungera bör du vara känslomässigt intelligent och ha insikt i andras känslor. Glöm inte hjärtat när du fattar beslut, först då har du ett empatiskt ledarskap.

Källa: Daniel E Martin, Director of Research-Charter for Compassion/Associate Professor of Management CSUEB/VP-Alinea Group tidigare professor på Stanfords Center for Compassion And Altruism Research And Education.

Bra bokläsning inom området
Sinek, Simon (2014). Leaders Eat Last: Why Some Teams Pull Together and Others Don’t. ISBN 9780670923168