Hem » Engagerade medarbetare är nyckeln till all framgångsrik verksamhet

Engagerade medarbetare är nyckeln till all framgångsrik verksamhet

Engagerade medarbetare vill utvecklas och känna stolthet över så väl sitt eget som sina kollegors arbete.

av Michael Törnblom

Medarbetarengagemang handlar om medarbetares inblandning och passion för sitt arbete och sin arbetsplats. Engagerade medarbetare är också mer villiga till utveckling och att ta initiativ till att förbättra verksamheten.

Enligt Gallups undersökning är de är mer produktiva, har lägre sjukfrånvaro och är mer benägna att stanna kvar på sin arbetsplats.

Vi som ledare har en avgörande roll när det gäller att skapa medarbetarengagemang. Vi kan och gör klokt i att skapa en arbetsmiljö som uppmuntrar till delaktighet och passion genom att:

    • Ge feedback och uppskatta medarbetare: Ge regelbunden feedback och uppskatta medarbetare för deras prestationer och bidrag till verksamheten. Detta visar att du bryr dig om dem och uppmuntrar till fortsatt engagemang.
    • Ge möjligheter till utveckling och tillväxt: Erbjud medarbetare möjligheter att utvecklas och växa i sin roll, genom fortbildning och utbildning.
    • Lyssna och ta hänsyn till deras synpunkter: Värdesätt dina medarbetares åsikter och förslag. Ge dem en röst och visa att du värdesätter deras kompetens och synpunkter.
    • Ge medarbetarna en autonomi till att hantera sina arbetsuppgifter utan allt för mycket inblandning, undvik detaljstyrning och visa att du litar på att de kommer utföra sitt arbete korrekt.
    • Stärk tillhörigheten och skapa en känsla av mening och låt företagets värderingar överensstämma med medarbetarnas värderingar för medmänsklighet, såsom t.ex. omtanke, rättvisa och medkänsla.

Engagerade medarbetare är som sagt avgörande för all framgångsrik verksamhet och det är därför oerhört viktigt att se detta arbete som någonting vi alltid behöver prioritera och vårda. Se det som er verksamhetskondition, ju mer vi tränar ju enklare blir det att behålla den goda konditionen.

Related Articles