Hem » Innovationskultur

Innovationskultur

av Michael Törnblom

Innovationskultur, idag hör jag många som pratar om att de vill införa en sådan i sin organisation. En av de ledande företagen som har en utpräglad innovationskultur är Google och här kommer deras nio grunder för innovationskultur. Helt klart värda att ta en djupare inblick på;

#1 Innovation från alla
På Google är innovation allas ansvar inte bara avdelningen för affärsutveckling eller utvecklingsteamet. Anställda uppmuntras att söka innovativa lösningar för alla typer av problem, förbättringar eller andra frågor som är relaterade till företaget. Innovation överallt är ledordet!

#2 Fokus på användaren
Kundfokuserad produktdesign förespråkas över rena vinstförbättringar. Produkter som är lättare för kunderna att använda, skapar vinst genom kundernas uppskattning av användbara produkter. Allt som förbättrar användarupplevelse för dem tillbaka till Googles webbplats och produkter. Vilket genererar ytterligare intresse och försäljning, samtidigt som det minskar företagets marknads- och annonseringskostnader.

#3 Tänk  x10
Sikta på att tillhandahålla en lösning som är 10 gånger bättre än 10 % bättre.  Var gärna okonventionell istället för att systematiskt söka stegvis förbättring och utveckling.  Prova saker från osannolika källor för att i slutändan skapa oväntat praktiska och lönsamma lösningar.

#4  Satsa på nya tekniska landvinningar
Lita på den senaste tekniken för att åtminstone skapa enklare riktlinjer till nya eller olösta projekt och produkter. Var objektiv till information och processer som används för innovation, låt dig inte påverkas av dogmatiska inställningar, våga prova nya tekniker eller insikter. Google är extremt öppen för samarbetet inom organisationen och särskilt för utbyte av tekniska insikter som ligger i linje med Googles strategiska mål.

#5  Starta upp och fortsätt
Inse hur användbart det kan vara med innovation och att det inte behöver innebära perfektion. Målet för innovation är förbättringar. Nya eller förbättrade produkter kommer användas av kunderna, de kommer att ha åsikter om produkternas funktionalitet eller användning. Använd kundernas feedback för att förbättra produktens kvalitet och funktion. Faktum är att det grundläggande konceptet för innovation är just att förändringar kommer behöva göras.

#6 Ge 20% arbetstid till innovation
Google har länge förlitat sig på att ge 20 % av arbetstiden till de anställda, en dag i veckan, för att utveckla och förbättra sidoprojekt. Och det förvandlar alla arbetstagare till innovationsagenter som helt enkelt får möjlighet att följa de idéer som de brinner för. Det har resulterat i utvecklingen av flera framgångsrika produkter som Google Nyheter, Google Alerts, Gmail, Google Earth, Gmail Labs och off-road Google Maps Street View. I slutet av 2013 omvärderades dock denna princip efter djupa analyser av medarbetarnas prestationer. Idén om “fokuserat fritt tänkande” förblir dock avgörande för företagets innovationskultur, men i en något modifierad form, med mer uppmärksamhet på idéer som har ett tydligt samband med Googles strategiska mål. Google värdesätter fortfarande begreppet med 80-20 split. Tillvägagångssättet har bara blivit lite mer förfinat för att fokusera på strategiska initiativ. Ett annat sätt att se på detta koncept är intraprenörskap – huvudsakligen företagande internt inom ett företag. Låt dina anställda arbeta på olika avdelningar eller funktioner och arbeta tvärfunktionellt med andra team i företaget.

#7 Standard för att öppna processer
Denna princip utökar Googles interna samarbete för att möjliggöra en högre grad av partnerskap med öppen källkod än vad som tidigare hade funnits. Innovation beror ofta på samverkan mellan de bästa hjärnorna. Men i en värld av 7 miljarder där jämförelsevis få av dem är direkt anställda av Google, inbjuder öppen källkod till bidrag från ett mycket större antal potentiella innovatörer än vad normalt finns tillgängliga för företaget.

#8 Misslyckas väl
Misslyckanden är en biprodukt av innovation och är ofta en källa till processförbättring. Idéer kanske inte fungerar som planerat, men kan leda till något annat av värde. Även om ett projekt är totalt misslyckat, kan man ofta hitta rester av goda idéer som kan omformas och bearbetas och som kanske kan leda till framtida framgång. Denna ”förvandling” från de bästa delarna av ett misslyckat projekt skapar ofta ett mervärde även av till synes meningslösa projekt.

 #9 Att ha ett uppdrag som är viktigt
Den kanske viktigaste av dem alla. Det underliggande temat för innovativa processer och de grunder som styr dem, vilket utgör ett medel för att lyckas med företagets mål och strategier. Googles produkter och tjänster påverkar miljontals människor över hela världen varje dag. Vilket ger företagets innovationskultur hög genomslagskraft då den är baserad på att förbättra kommunikationen mellan människor, företag och nationer. Googles målsättning att generera uppgifter för alla med tillgång till en dator – oavsett om det gäller ett hitta ett mystiskt faktum om en obskyr punkt i historien eller hitta en levande person som försvann under en tsunami – så det motiverar de anställda till leta innovationer inom alla områden för ett stort antal produkter och tjänster.

Related Articles