Effektiv kommunikation är viktigt, både på arbetsplatsen och i livet. Goda ledare ser till att göra sig  både hörda och förstådda och de vet också vikten av att lyssna. Kommunikation är en tvåvägskommunikation och glöm inte att all framgångsrik kommunikation sker på mottagarens villkor. Fokusera på målgruppen för ditt budskap och glöm inte KISS, Keep it Simple Stupid så kommer du kommunicera effektivt.