Hur tokigt de än kan låta så visar forskningen på att om vi rör varandra och pratar gott om varandra och affirmerar vår identitet och våra värderingar så kan vi bli effektivare team genom skapande av gemensam identitet och tillhörighet. Att dessutom ha tydliga och accepterade mål för hela gruppen borgar för succé. Enkla tips som har stöd i forskning.

1. Träffas och prata om företagets värderingar så skapar ni gemensamma mentala strukturer om vad som är viktigt och med stark identitet och tillhörighet.

2. Kramas (kanske inte alltid applicerbart, förstår jag) eller rör vid varandra t.ex. genom att komma överens genom att ta varandras händer och prata tillsammans om löften om vad ni vill. Genom beröring skapas band. En klapp på axeln är inte heller fel, forskning visar att genom beröring är deltagaren mer benägen att ta initivativ.

3. Affirmera vem du är vad du står för och stärk värdet av dina mål så ökar din motivation och självkontroll. Att göra det inför gruppen skapar förtroende, trygghet och acceptans.

4. Andras inflytande är viktigt. Lär dig av fel som andra i gruppen gör, forskning visar att när du ser människor som du känner göra fel, lär du dig lika mycket själv.

5. Se till att det finns väl definierade och accepterade mål genom bland annat användandet av SMART-klassade mål, kombinerar du det med den senaste forskningen om AIM. Då har du en vinnare!

 

Sammanfattat genom abduktion av erfarenheter och nedanstående forskning och publikationer:

Hare T, Camerer CF et al. Science 324; 646-649, 2009.
Ten Velden et al. Brain Research 1580:172-179, 2014.
Shamay-Tsoory et al. Psychoneuroendocrinology 38: 2013
Carver CS och Scheiers MF. On the selfregulation of behaviour. Cambridge University Press, 1998.
Michael Kosfeld et al, Oxytocin increases trust in humans, Nature Vol 435, 2 June 2005
Peter Kirsch et al, Oxytocin Modulates Neural Circuitry for Social Cognition and Fear in Humans, The Journal of Neuroscience, December 7, 2005, 25(49):11489-11493
Zaki J, Lopez G et al. SCAN May 8, 2013
Doran, G. T. (1981). ”There’s a S.M.A.R.T. way to write management’s goals and objectives”. Management Review (AMA FORUM)
Åkerlund och Henrysson Eidvall (2014)
Dacher Keltner “Born to Be Good: The Science of a Meaningful Life” (Norton, 2009)
Berkman & Rock, AIM:An Integrative Model of Goal Pursuit, Neuroleadership Journal (5) september 2014