Att utgå från sig själv som norm är något du bör undvika när det gäller att motivera andra. En bra ledare vet också att det inte finns två medarbetare som är lika. Glöm inte spenderar tid på att lära känna vad som motiverar, engagerar och utmanar dina medarbetare. Genom att på riktigt lära känna dina medarbetare och vara genuint intresserad, identifierar du enkelt vilka incitament och särskilda behov som driver dina medarbetare. Helt säkert är att ekonomiska incitament är bara en liten del i en helhet. Lyckas du riktigt bra så får du kanske både motiverade och engagerade medarbetare!

För ambitiösa ledare finns här lite lästips om motivationsteori som grundar sig på kända behovsteorier; Sigmund Freuds driftteori, Abraham Maslow behovstrappa, David McClelland behovsteori, Frederick Herzberg tvåfaktorteori och Edward L. Deci självbestämmande teori (SDT). Det finns lite av varje att hämta ur dessa teorier, trevlig läsning.