Att med jämna mellanrum kartlägga sin företagskultur är viktigt för att behålla lönsamma beteenden och rensa upp bland olönsamma beteenden. En inventering av företagskulturen identifierar vilka normer, värderingar och beteenden som styr i företaget, kortfattat ”hur vi gör saker här”.

Med en genomtänkt plan och smarta verktyg får du grepp om hur informationen flödar, vilka hinder som står i vägen för effektivitet och produktivitet, vilka personer du ska rekrytera, hur du hanterar talanger, vilken utbildning som medarbetarna behöver, vad som engagerar och motiverar och vad som fungerar bra och ger ert företag det där lilla extra.

Genom att analysera företagskulturen får du underlag till vad som behövs för att behålla eller förändra din kultur så att den fortsätter att överensstämma med de lönsamma beteenden som en gång skapade företaget. Glöm inte bort att det egentligen inte spelar någon roll vilka strategier eller planer du har om de inte är förankrade med din kultur, eller som Peter Drucker sa ” Culture eats strategy for breakfast”.

Så om företaget har strategier, se då till att ha en plan för företagskulturen.