En ledare måste visa och göra, inte bara berätta eller peka med hela handen. Sedan är det förstås lite som det är med barn, de gör inte det som du säger till dem, utan de gör som du gör. Så om du vill att dina medarbetare att ska vara punktliga, se till att du själv är där i tid – eller tidigare. Om du vill att de ska vara professionella, se till att du är den förste som är det och visar det. Visa på klädsel genom att själv klä dig korrekt och ange tonen, och dina medarbetare kommer att följa dig. Glöm inte bort att tillstånd smittar så var engagerad och glad så ska du se att du möts av det tillbaka.