Att som ledare försöka fatta alla beslut själv kommer bara göra dig till duktig detaljstyrare, som dödar alla försök till initiativ. Du kommer också bli ”fattigare” då du dränerar dig på energi och inte heller får några som kan hoppa in för dig. Bra ledare vet att det finns ett stort antal beslut som kan göras lika bra av andra, och ett utmärkt sätt att låta andra växa är att låta dem fatta egna beslut. Detta är även en del i filosofin om ”Empowerment” – Beslut bör tas av de som står dem närmast och med mest kunskap om saken.