Tag: Team

Grupputveckling med GDQ

Hur är det med arbetsgrupperna i ditt företag i dag? Fungerar allt smidigt, är de effektiva och produktiva? Ja, detta är några av frågorna som GDQ kan reda ut. För handen på hjärtat visst vore det bra att veta om de presterar på topp och om det finns utrymme för förbättringar. Så varför inte ta pulsen på företagets grupputveckling och ta grupperna till superproduktiva team. Då kan jag varmt rekommendera dig att använda GDQ. Tänkbara kandidater för mätinstrumentet är ledningsgrupper, projektgrupper, styrgrupper och andra samarbetande grupper med gemensamma mål och syften. Modellen som GDQ bygger på används bl.a. av Försvarsmakten och ryms i UGL 2012.

GDQ står för Group Development Questionnaire och är ett statistiskt reliabelt instrument för att mäta hur grupper fungerar, utvecklat av Dr. Susan Wheelan vid Temple University, Philadelphia, USA. Syftet med GDQ är att stödja arbetsgrupper i att utvecklas och nå sina gemensamma mål på ett effektivt sätt. GDQ baseras på den integrerade modellen om gruppers utveckling (The Integrative Model och Group Development), IMGD. Testet ger en bild av gruppens effektivitet och produktivitet jämfört med ett stort antal andra grupper. GDQ visar på vilka frågor gruppen behöver arbeta med för att utvecklas. Resultaten handlar om gruppen som helhet, inte om enskilda individer. Fokus ligger på att gruppen tar ett gemensamt ansvar för sin utveckling. Ansvar som delas av ledare och medarbetare.

Fortsätt läsa

Fem enkla tips för att förbättra effektivitet och motivation i team

Hur tokigt de än kan låta så visar forskningen på att om vi rör varandra och pratar gott om varandra och affirmerar vår identitet och våra värderingar så kan vi bli effektivare team genom skapande av gemensam identitet och tillhörighet. Att dessutom ha tydliga och accepterade mål för hela gruppen borgar för succé. Enkla tips som har stöd i forskning.

1. Träffas och prata om företagets värderingar så skapar ni gemensamma mentala strukturer om vad som är viktigt och med stark identitet och tillhörighet.

2. Kramas (kanske inte alltid applicerbart, förstår jag) eller rör vid varandra t.ex. genom att komma överens genom att ta varandras händer och prata tillsammans om löften om vad ni vill. Genom beröring skapas band. En klapp på axeln är inte heller fel, forskning visar att genom beröring är deltagaren mer benägen att ta initivativ.

3. Affirmera vem du är vad du står för och stärk värdet av dina mål så ökar din motivation och självkontroll. Att göra det inför gruppen skapar förtroende, trygghet och acceptans.

Fortsätt läsa

Upphovsrätt © 2021 Ledartipset

Tema av Anders NorenUpp ↑